Oferta

CO ROBIMY ...

Doradztwo i nadzór spawalniczy
 • nadzór spawalniczy;
 • inspekcje przemysłowe i nadzór inwestorski;
 • wdrożenia oraz certyfikacja systemów jakości 3834, 1090;
 • kwalifikowanie technologii spawania - WPQR;
 • szkolenia i doradztwo techniczne;
 • Egzaminowanie spawaczy;
 • Leasing pracowniczy QA/QC, IWE;
Usługi techniczne dla sektorów przemysłu:
 • energetycznego;
 • chemicznego;
 • gazowego;
 • naftowego;
 • budowlanego.